text only

                                                Arolwg Gofal Plant

Q1.1
Q1.2 Oed
 
 
 
 
Q1.3 Nifer y plant rydych yn gyfrifol amdanynt a'u hoed
   
   
   
   
   
Q1.4 Ydych chi'n defnyddio gofal plant cofrestredig AGC yn Abertawe? Os ydych, nodwch
 
 
 
 
 
Q1.5 Beth yw’ch iaith ddewisol o ran y gofal plant a gynigir
 
 
 
 
 
 
Q1.6 Ydych chi’n meddwl bod darpariaeth gofal plant cofrestredig ddigonol ar gael yn eich iaith ddewisol?
 
 
 
 
 
 
 
 

Adran A - Yn ystod y tymor

Q1.7
Q1.8
Q1.9
Q1.10 Ydych chi'n teimlo bod digon o ofal plant i fodloni'ch gofynion?
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1.11 A ydych yn defnyddio gofal gwyliau a gofrestrir gydag AGC?
 
 
 
 
 
 
 

Adran B - Gofal yn ystod y Gwyliau

Q2.1 Ar gyfer 6 wythnos gwyliau haf, nodwch pa drefniaudau a wnaed ar gyfer eich plant ac am oddeutu faint o ddiwrnodau oedd hyn
   
   
   
   
   
Q2.2 A gawsoch chi ddigon o wybodaeth am ba opsiynau gofal plant oedd ar gael i chi yn eich tyb chi?
 
 
 
 
 
 
Q2.3 Pe byddech chi wedi dewis, yn realistig, ymagwedd arall dros yr haf, beth wnaeth eich atal rhag gwneud hyn?
 
 
 
 
 
 
 
Q2.4 Wrth ystyried gofal plant dros y gwyliau, beth yw'r ffactorau pwysicaf i chi? (Nodwch nhw mewn trefn, gufa'r ffactor pwysicaf yn rhif 1)
   
   
   
   
   
   
   
Q2.5 O ystyried nifer y plant y byddai angen gofal arnynt ac am swl diwrnod, faint ydych chi'n meddwl gallwch chi gyfiawnhau ei dalu fesul plentyn, fesul diwrnod?
 
 
 
 

Adran C

Q3.1
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software