Holiadur Rhieni/Gofalwyr

Q1
Q2 Nifer y plant rhwng
   
   
   
   
Q3 Oes anabledd gan eich plentyn?
 
Q4 Ydych chi'n credu bod digon o gyfleoedd i chwarae gan eich plentyn/plant?
 
Q5
Q6
Q7 Ydy cyfleoedd chwarae'n diwallu eu hanghenion unigol?
 
Q8 Ydych chi'n credu eu bod yn cael digon o gefnogaeth gan oedolion i chwarae?
 
Q9 Sut gallwn eu helpu i chware'n amlach?
 
Q10 Ydych chi'n credu bod ganddynt ddigon o gyfleoedd i chwarae yn yr ardal lle rydych yn byw?
 
Q11 Beth yw ansawdd y cyfleoedd chwarae yn eich ardal?
Q12 Pa rol sydd gan chwarae yn natblyiad iach eich plentyn?
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software