Holiadur Plant a Phobl Ifanc

Q1
Q2 Oedran
 
 
 
 
 
 
Q3 Oes gennech anabledd?
 
 
 
Q4 Ydych chi'n teimlo fel bod digon o gyfleoedd gennych i chwarae?
 
 
 
 
Q5
Q6
Q7 A phwy rydych chi'n hoffi chwarae?
 
 
 
 
 
 
Q8 Sut rydych yn teimlo pan fyddwch yn chwarae?
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9 Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael digon o gefnogaeth gan oedolion i chwarae?
 
 
 
 
Q10 Pwy yw'r oedolion sydd orau am eich helpu i chwarae?
 
 
 
 
Q11 Sut gallwn eich helpu i chwarae'n amlach?
 
 
 
 
 
 
 
Q12 Ydych chi'n teimlo fel bod gennych ddigon o gyfleoedd i chwarae yn yr ardal rydych yn byw ynddi?
 
 
 
 
Q13 Pa mor aml rydych chi'n mynd allan i chwarae a threulio amswer gyda'ch ffrindiau?
 
 
 
 
 
 
Q14
Q15
Q16 Pan fydda i'n chwarae neu'n treulio amswer gyda ffrindiau yn fy nghymdogaeth;
 
 
Q17
Q18
Q19 Ger ble rydych yn byw, p'un o'r rhain sy'n wir?
 
 
Q20 Pan fyddwch yn mynd allan i chwarae, bth yw'r rheolau?
 
 
 
 
 
 
Q21 Beth sy'n eich atal rhag chwarae
 
 
 
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software