Cyngor Abertawe logo

Arolwg Gwasanaethau Iechyd Rhywiol Cerdyn C Abertawe ac Info-Nation

Q1 Ydych chi'n?
Q2
Q3 A ydych chi erioed wedi defnyddio gwasanaeth iechyd rhywiol gyda Cherdyn C Abertawe neu Info-Nation?
Q4 Pa rai o'r gwasanaethau canlynol y byddech chi'n ystyried eu defnyddio  
yn y dyfodol?
Q5
Q6
Q7 Pa mor bwysig fyddai'r canlynol i chi petai chi am ddefnyddio gwasanaeth iechyd rhywiol?
Ddim yn bwysig i mi
  Ddim yn bwysig i mi               Pwysig iawn i mi  
  Oriau agor y gwasanaeth          

  Lleoliad y gwasanaeth          

  Gwasanaeth sy'n addas i berson ifanc          

  Staff cyfeillgar a hyfforddedig          

  Amserau aros          

  Cyfrinachedd          
Q8 Sgoriwch y canlynol yn nhrefn pwysigrwydd (1 = mwyaf pwysig a 7 = lleiaf pwysig)
  Dewis 1af - pwysicaf   2il ddewis   3ydd dewis   4ydd dewis   5ed dewis   6ed dewis   7fed dewis - lleiaf pwysig  
  Am faint y bydd yn rhaid i mi aros?              

  A fyddant yn dweud wrth unrhyw un fy mod i wedi galw heibio?              

  A allaf gyrraedd yno?              

  Beth fyddant yn meddwl amdanaf i?              

  A fyddant yn agored?              

  Bydd unrhyw un yn cael gwybod?              

  Beth rydw i'n ei ddweud neu'n gofyn amdano?              
Q9 Pa mor bwysig yw'r canlynol wrth roi gwybod i bobl ifanc am wasanaethau iechyd rhywiol?
  Ddim yn bwysig i mi               Pwysig iawn i mi  
  Gweithdai mewn ysgolion neu golegau          

  Digwyddiadau yn y gymuned          

  Posteri          

  Taflenni          

  Hysbysebion Facebook          

  Hysbysebion Twitter          

  Sianel YouTube          

  Gwefan          

  Hysbysebion Instagram          
Q10
Cliciwch ar y tic i gyflwyno'ch holiadur.
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software