Candidates and Vote run down for Cwmbwrla
Ymgeiswyr a Chrynodeb or Bleidlais yn Cwmbwrla

Back to main page.

Winning Candidates are highlighed in light yellow.
Maer ymgeiswyr buddugol wediu hamlygu mewn melyn golau.

Name / Enw Party / Plaid Votes / Pleidleisiau
Peter Malcolm Black Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 1430
Chris Holley Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 1239
Graham Thomas Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 1199
Ann Cook Labour Party / Plaid Lafur 674
Isobel Ann Norris Labour Party / Plaid Lafur 626
Andrew John Crowley Labour Party / Plaid Lafur 583
Robert Thornton Dowdle Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 147
Mark De Boer Lloyd Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 134
Henri Lloyd Davies Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 98

Voter turnout for this division: 38.17%