Candidates and Vote run down for Dunvant
Ymgeiswyr a Chrynodeb or Bleidlais yn Dunvant

Back to main page.

Winning Candidates are highlighed in light yellow.
Maer ymgeiswyr buddugol wediu hamlygu mewn melyn golau.

Name / Enw Party / Plaid Votes / Pleidleisiau
John Newbury Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 575
Jennifer Anne Raynor Labour Party / Plaid Lafur 420
Mick Harper Labour Party / Plaid Lafur 354
Nick Tregoning Independent / Annibynnol 351
Graham Isted Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 302
Rowly Bevan Independent / Annibynnol 231
Lis Davies Independent / Annibynnol 213
Jordan Slater Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 100
Robert Thornton Dowdle Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 89

Voter turnout for this division: 38.94%