Candidates and Vote run down for Landore
Ymgeiswyr a Chrynodeb or Bleidlais yn Landore

Back to main page.

Winning Candidates are highlighed in light yellow.
Maer ymgeiswyr buddugol wediu hamlygu mewn melyn golau.

Name / Enw Party / Plaid Votes / Pleidleisiau
Beverley Hopkins Labour Party / Plaid Lafur 1040
Mike White Labour Party / Plaid Lafur 1030
Viv Abbott Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 472
Rob Speht Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 423
Roger Berry Independent / Annibynnol 77
Kate Horton Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 39
Henri Lloyd-Davies Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 28

Voter turnout for this division: 35.1%