Candidates and Vote run down for Killay North
Ymgeiswyr a Chrynodeb or Bleidlais yn Killay North

Back to main page.

Winning Candidates are highlighed in light yellow.
Maer ymgeiswyr buddugol wediu hamlygu mewn melyn golau.

Name / Enw Party / Plaid Votes / Pleidleisiau
Mary Helen Jones Liberal Democrat / Democrat Rhyddfrydol 435
Hannah Farrar Labour Party / Plaid Lafur 198
Gareth Raymond Milne Conservative Party / Plaid Geidwadol Cymru 127

Voter turnout for this division: 22.66%