Candidates and Vote run down for Gower
Ymgeiswyr a Chrynodeb or Bleidlais yn Gower

Back to main page.

Winning Candidates are highlighed in light yellow.
Maer ymgeiswyr buddugol wediu hamlygu mewn melyn golau.

Name / Enw Party / Plaid Votes / Pleidleisiau
Edwina Hart Welsh Labour - Llafur Cymru 12866
Caroline Jones Welsh Conservative Party - Plaid Geidwadol Cymru 8002
Darren Price Plaid Cymru - The Party of Wales 3249
Peter May Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2656

Voter turnout for this division: 43.64%