Total voter turnout: 36.95%

Map Key
Allwedd y map

  • British National Party - Plaid Cenedlaethol Prydeinig
  • Welsh Labour - Llafur Cymru
  • Plaid Cymru - The Party of Wales
  • Welsh Conservative Party - Plaid Geidwadol Cymru
  • Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Introduction

This is your simple to use interactive guide to the National Assembly for Wales Election results in Swansea. On the map are coloured shapes that symbolise the seats in each parliamentary constituency. Before the results come in, the shapes will remain as grey circles. As the results come in the grey circle will take on the colour and shape of the winning parties.

Click on each coloured shape to find out the result from that parliamentary constituency.


Cyflwyniad

Dyma ch arweiniad rhyngweithiol syml i ganlyniadau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Abertawe. Ar y map mae siapiau lliwgar sy'n dynodi'r seddi ym mhob etholaeth seneddol. Cyn i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi, bydd y siapiau'n parhau i fod yn gylchoedd llwyd. Wrth i'r canlyniadau ddod i mewn bydd y cylch llwyd yn troi'n lliw a siāp y pleidiau buddugol.

Cliciwch ar bob siāp lliw er mwyn darganfod y canlyniad ar gyfer yr etholaeth seneddol honno.