Nodwch hyd y cwch mewn metrau e.e. 6.5 metr, 11.0 metr ac ati.

Prisiau hyd at 31 Mawrth 2019

Codir 50% yn ychwanegol ar bris arferol yr angorfa ar gyfer catamaranau â phaladr sy’n 15 troedfedd neu fwy. Ni chewch fyw ar y llongau’n barhaol.

Nodwch hyd cyfan y cwch (LOA) metr

Blynyddol
Blynyddol£ 0.00
Debyd Uniongyrchol Blynyddol£ 0.00
Cwch Bach£ 0.00
Rhandaliadau Cwch Bach£ 0.00
Angor Lansio * / Lansio Cwch Tendio **£ 0.00
Blynyddol - Pontynau 'T' ac 'U' pontŵn - Disgownt 20%
Blynyddol£ 0.00
Debyd Uniongyrchol Blynyddol£ 0.00
Cwch Bach£ 0.00
Rhandaliadau Cwch Bach£ 0.00
Tymor yr Haf - mis Ebrill i fis Medi
Tri mis yn ystod yr haf£ 0.00
Pedwar mis yn ystod yr haf£ 0.00
Pum mis yn ystod yr haf£ 0.00
Chwe mis yn ystod yr haf£ 0.00
90 niwrnod yn ystod yr haf ***£ 0.00
Tymor y gaeaf - mis Hydref i fis Mawrth
Tri mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Pedwar mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Pum mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Chwe mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Cyfraddau Ymwelwyr
Ymwelwyr Dyddiol£ 0.00
Ymwelwyr Wythnosol £ 0.00
Ymwelydd Misol £ 0.00
Gwasanaethau Iard Gychod
Storio Wythnosol yn yr Iard£ 0.00
Codi allan, golchi, gosod ar y lan 6.1m - 7.6m£ 0.00
Codi allan, golchi, gosod ar y lan 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Lansio 6.1m - 7.6m£ 0.00
Lansio 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Pecyn 2 Wythnos (Deiliad yr Angorfa) 6.1m - 7.6m£ 0.00
Pecyn 2 Wythnos (Deiliad yr Angorfa) 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Codi, golchi, dal, ail-lansio (cyfanswm 1 awr)£ 0.00
Codi, golchi, dal, ail-lansio (cyfanswm 2 awr)£ 0.00
Halio£ 0.00
Dadosod Hwylbren£ 0.00
Gosod Hwylbren£ 0.00
Codi'r Peiriant£ 0.00
Symudydd Cychod£ 0.00
Lansio Dingi£ 0.00
Trydan
Trydan fesul kWh£ 0.00

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW ac maent yn gywir tan 31/3/19. Tymor yr haf mis Ebrill - mis Medi, tymor y gaeaf mis Hydref - mis Mawrth. Codir tâl ychwanegol o 50% ar gychod aml-gorff â thrawst 15 troedfedd neu fwy.

* Gellir ond gosod angorfeydd aer gyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llawn gan Reolwr y Marina a chodir tâl yn ychwanegol at y ffi angori arferol ar gyfer eich cwch. Mae'n rhaid cadw'r angorfeydd lansio yn yr angorfa a ddyrannwyd i'ch cwch ac mae'n rhaid i'ch cwch ddefnyddio'r angorfa lansio pan fydd yn arnofio ac nid mewn defnydd. Ni ddarperir lle ychwanegol ar gyfer angorfa aer.

** Er mwyn i'ch cwch tendio fod yn gymwys ar gyfer y gyfradd lansio cwch tendio, mae'n rhaid bod gennych drwydded angori flynyddol ar gyfer cwch mwy. Ni ddylai hyd cyfan y cwch tendio fod yn fwy na 4m ac mae'n rhaid i chi allu arddangos y gellir ei storio'n ddiogel ar eich prif gwch. Ni ddarperir unrhyw le ychwanegol, felly mae'n rhaid i'ch cwch tendio fod wedi'i gadw wrth ochr eich prif gwch.

Mae'r contractau'n rhoi hyd at 90 niwrnod angori i ddeiliad y contract dros ddau dymor hwylio dilynol. Nid ydynt yn drosglwyddadwy rhwng pobl neu gychod. Unwaith y bydd y contract wedi dod i ben neu unwaith y defnyddir y 90 niwrnod, bydd y cyfraddau cyhoeddedig i ymwelwyr yn gymwys.