Nodwch hyd y cwch mewn metrau e.e. 6.5 metr, 11.0 metr ac ati.


Nodwch hyd cyfan y cwch (LOA) metr

Blynyddol
Blynyddol£ 0.00
Debyd Uniongyrchol Blynyddol£ 0.00
Cwch Bach£ 0.00
Rhandaliadau Cwch Bach£ 0.00
Angor Lansio * / Lansio Cwch Tendio **£ 0.00
Blynyddol - Pontynau 'T' ac 'U' pontŵn - Disgownt 20%
Blynyddol£ 0.00
Debyd Uniongyrchol Blynyddol£ 0.00
Cwch Bach£ 0.00
Rhandaliadau Cwch Bach£ 0.00
Tymor yr Haf - mis Ebrill i fis Medi
Tri mis yn ystod yr haf£ 0.00
Pedwar mis yn ystod yr haf£ 0.00
Pum mis yn ystod yr haf£ 0.00
Chwe mis yn ystod yr haf£ 0.00
Tymor y gaeaf - mis Hydref i fis Mawrth
Tri mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Pedwar mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Pum mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Chwe mis yn ystod y gaeaf£ 0.00
Cyfraddau Ymwelwyr
Ymwelwyr Dyddiol£ 0.00
Ymwelwyr Wythnosol £ 0.00
Pecyn 4 wythnos i ymwelwyr £ 0.00
Pecyn 28 niwrnod i ymwelwyr £ 0.00
Gwasanaethau Iard Gychod
Storio Wythnosol yn yr Iard£ 0.00
Codi allan, golchi, gosod ar y lan 6.1m - 7.6m£ 0.00
Codi allan, golchi, gosod ar y lan 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Lansio 6.1m - 7.6m£ 0.00
Lansio 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Pecyn 2 Wythnos (Deiliad yr Angorfa) 6.1m - 7.6m£ 0.00
Pecyn 2 Wythnos (Deiliad yr Angorfa) 7.7m - 25 tunnell£ 0.00
Codi, golchi, dal, ail-lansio (cyfanswm 1 awr)£ 0.00
Codi, golchi, dal, ail-lansio (cyfanswm 2 awr)£ 0.00
Halio£ 0.00
Dadosod Hwylbren£ 0.00
Gosod Hwylbren£ 0.00
Codi'r Peiriant£ 0.00
Symudydd Cychod£ 0.00
Lansio Dingi£ 0.00
Trydan
Trydan fesul kWh£ 0.00

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW ac yn ddilys am 30 diwrnod.

Tymor yr haf mis Ebrill - mis Medi, tymor y gaeaf mis Hydref - mis Mawrth.

Codir tâl ychwanegol o 50% ar gychod aml-gorff â thrawst 15 troedfedd neu fwy.

* Gellir ond gosod angorfeydd aer gyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llawn gan Reolwr y Marina a chodir tâl yn ychwanegol at y ffi angori arferol ar gyfer eich cwch. Mae'n rhaid cadw'r angorfeydd lansio yn yr angorfa a ddyrannwyd i'ch cwch ac mae'n rhaid i'ch cwch ddefnyddio'r angorfa lansio pan fydd yn arnofio ac nid mewn defnydd. Ni ddarperir lle ychwanegol ar gyfer angorfa aer.

** Er mwyn i'ch cwch tendio fod yn gymwys ar gyfer y gyfradd lansio cwch tendio, mae'n rhaid bod gennych drwydded angori flynyddol ar gyfer cwch mwy. Ni ddylai hyd cyfan y cwch tendio fod yn fwy na 5m ac mae'n rhaid i chi allu arddangos y gellir ei storio'n ddiogel ar eich prif gwch. Ni ddarperir unrhyw le ychwanegol, felly mae'n rhaid i'ch cwch tendio fod wedi'i gadw wrth ochr eich prif gwch.